Apollo 11 footage Topics Apollo 11, moon Footage taken on the Apollo 11 mission to the moon Identifier Apollo11Footage Run time 5 minutes 19 seconds Sound sound

28 Views

Apollo 11 footage Topics Apollo 11, moon Footage taken on the Apollo 11 mission to the moon Identifier Apollo11Footage Run time 5 minutes 19 seconds Sound sound